Politica de confidenţialitate

DATE PRIVIND OPERATORUL /SOCIETATEA

SC EXPERT CLEANING & CONSULTING SRL - CU SEDIUL SOCIAL: STR. SLT. DIMA CRISTESCU, NR. 3B, SECTOR 2, BUCURESTI, C.U.I. : RO 29231666, NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI BUCURESTI J40/12340/2011, CONT BNCAR RO73BTRL04401202C55558XX DESCHIS LA BANCA TRANSILVANIA, REPREZENTANT LEGAL D-NA GHELASE MARILENA, IN CALITATE DE ADMINISTRATOR; EMAIL: office@visionclean.ro

ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL GENERAL DE PROTECȚIE A DATELOR (“GDPR”), (REGULAMENT (EU) 2016/679) VĂ ASIGURĂM CĂ ADMINISTRĂM ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚA ȘI NUMAI PENTRU SCOPURILE SPECIFICATE, DATELE PERSONALE PE CARE NI LE FURNIZATI DESPRE DVS.

ANGAJATUL/COLABORATORUL/BENEFICIARUL DECLARĂ CĂ IȘI DĂ, ÎN MOD EXPRES ȘI NEECHIVOC, CONSIMȚĂMÂNTUL CA DATELE SALE CU CARACTER PERSONAL SĂ FIE PRELUCRATE ȘI FOLOSITE IN VIITOR DE CĂTRE ADMINISTRATORII SAU ANGAJAȚII SOCIETĂȚII ÎN URMATOARELE SCOPURI: INCHEIEREA SI DERULAREA CONTRACTULUI DE MUNCA/DE COLABORARE/PRESTARI SERVICII; COMUNICAREA CU DVS; TRANSMITEREA DE MESAJE COMERCIALE / NON-COMERCIALE SAU DE TIP ADMINISTRATIV.

TERTII CARE AU ACCES LA ACESTE DATE  SUNT: COMPANIILE DE TRANSPORT/LIVRARE, PROCESATORII DE PLATI, SERVICIILE DE E-MAIL MARKETING. SUNT COLECTATE URMATOARELE DATE DE TRAFIC: ADRESE IP, ETC.

RESPECTĂM INTIMITATEA TUTUROR CELOR CARE NE FURNIZEAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL. CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE NOTE DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU A ÎNȚELEGE CUM COLECTĂM ȘI FOLOSIM INFORMAȚIILE PERSONALE PE CARE NI LE FURNIZAȚI.

DATE PERSONALE

DATE PERSONALE ÎNSEAMNĂ ORICE INFORMAȚIE CARE POATE FI LEGATĂ DE O PERSOANĂ FIZICĂ IDENTIFICATĂ SAU IDENTIFICABILĂ (PERSOANA SUBIECT). DATELE PERSONALE INCLUD TOATE TIPURILE DE INFORMAȚII DIRECTE SAU INDIRECTE (ȘI ANUME UTILIZATE ÎN LEGĂTURĂ CU ALTE DATE) CE SE REFERĂ LA PERSOANA SUBIECT, CUM AR FI NUME, DATA DE NAȘTERE, ADRESE, ADRESE DE E-MAIL, NUMERE DE TELEFON, ETC.

COLECTĂM, ÎN PRIMUL RÂND, DATE PERSONALE CUM AR FI: NUMELE ȘI PRENUMELE, DATA DE NAȘTERE, ADRESA DE DOMICILIU/REȘEDINȚA, NUMERE DE TELEFON, CNP-UL, SERIA ȘI NUMĂRUL CĂRȚII DE IDENTITATE.

SCOPUL COLECTARII DATELOR PERSONALE SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

ESTE INTENȚIA NOASTRĂ SĂ VĂ INFORMĂM ÎNAINTE DE A COLECTA INFORMAȚII PERSONALE DE LA DVS.

CONSIMȚĂMÂNTUL DVS. CU PRIVIRE LA PROCESAREA, COLECTAREA ȘI PRELUCAREA DATELOR PERSONALE TREBUIE SĂ FIE EXPLICIT ȘI LIBER, NECONDIȚIONAT ȘI EXPRIMAT ÎNTR-UN LIMBAJ CLAR ȘI SIMPLU.

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR DVS. ESTE DE A INCHEIA SI DERULA CONTRACTELE DE MUNCA/COLABORARE ȘI DE A VĂ PUTEA ASIGURA SERVICIILE NOASTRE.

VOM PROCESA DATELE PERSONALE DOAR PENTRU SCOPURILE SPECIFICATE, EXPLICITE ȘI LEGITIME SAU, IN CAZURI EXCEPȚIONALE, PENTRU ALTE SCOPURI CERUTE DE LEGEA ROMANA SAU DE AUTORITATI.

DACĂ NE SPUNEȚI CĂ NU DORIȚI CA ACESTE INFORMAȚII SĂ FIE FOLOSITE CA BAZĂ PENTRU UN CONTACT ULTERIOR CU DVS., VOM RESPECTA DORINȚELE DUMNEAVOASTRĂ.

DREPTURILE ANGAJAȚILOR/ COLABORATORILOR/ BENEFICIARILOR

CONFORM REGULAMENTULUI GENERAL DE PROTECTIE A DATELOR (“GDPR”), BENEFICIAȚI DE:

 •  DREPTUL LA INFORMARE - SUNTEM OBLIGATI SĂ VA ADUCEM LA CUNOSTINTA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL;
 •  DREPTUL DE ACCES LA DATE – AVETI POSIBILITATEA DE A NE TRANSMITE ORICAND UN EMAIL office@visionclean.ro
 •  DREPTUL DE INTERVENȚIE ASUPRA DATELOR – AVETI DREPTUL DE A OBTINE DE LA NOI, ÎN MOD GRATUIT, RECTIFICAREA, ACTUALIZAREA, BLOCAREA SAU STERGEREA DATELOR A CAROR PRELUCRARE NU ESTE CONFORMA LEGII, IN SPECIAL A DATELOR INCOMPLETE SAU INEXACTE;
 •  DREPTUL DE OPOZIŢIE – AVETI DREPTUL DE A VA OPUNE, ÎN ORICE MOMENT, CA DATELE  DVS. SĂ FACĂ OBIECTUL UNEI PRELUCRARI;
 •  DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE LUATE IN BAZA UNEI PRELUCRĂRI AUTOMATE;
 •  DREPTUL DE RETRAGERE A CONSIMTAMANTULUI;
 •  DREPTUL DE ACCES
 •  DREPTUL A SOLICITA PORTAREA DATELOR VOASTRE;
 •  DREPTUL DE A VĂ ADRESA JUSTIȚIEI.
 •  DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA AUTORITATEA NATIONALĂ DE PROTECTIE A DATELOR PERSONALE
 •  DREPTUL SĂ RESTRICTIONATI PRELUCAREA DATELOR CARE VĂ PRIVESC;
 •  DREPTUL LA STERGEREA DATELOR, URMAND SA FITI UITAT.

AVEȚI DREPTUL DE A SOLICITA ÎN ORICE MOMENT ACCESUL LA RECTIFICAREA, ȘTERGEREA SAU RESTRICȚIONAREA PROCESARII DATELOR COLECTATE DE CĂTRE NOI. PENTRU A NE AJUTA SĂ PĂSTRĂM DATELE PERSONALE ACTUALIZATE, VĂ RECOMANDĂM SA NE INFORMAȚI DESPRE ORICE SCHIMBARE SAU DISCREPANȚA. PENTRU A VIZUALIZA SAU MODIFICA DATELE PERSONALE, PUTEȚI ADRESA O CERERE SCRISĂ, DATATĂ ȘI SEMNATĂ, PRIN EMAIL LA ADRESA: office@visionclean.ro SAU PRIN POȘTĂ LA ADRESA: STR. SLT. DIMA CRISTESCU, NR. 3B, SECTOR 2.

UTILIZAREA DATELOR PERSONALE : ACCESUL, RECTIFICAREA , ȘTERGEREA ȘI PERIOADA DE STOCARE

societatea CONSIDERĂ CONFIDENȚIALITATEA DATELOR, CA FIIND O COMPONENTA ESENȚIALĂ ÎN AFACERI. POLITICA ȘI PRACTICILE NOASTRE DE PROTEJARE A DATELOR SE FOCUSEAZĂ PE PROCESAREA, SCHIMBUL ȘI STOCAREA CORESPUNZĂTOARE ȘI LEGALĂ A INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL ȘI TOTODATĂ PE ASIGURAREA TRANSPARENȚEI, CONFIDENȚIALITĂTII, INTEGRITĂȚII ȘI DISPONIBILITĂȚII.

UTILIZĂM DATELE PERSONALE NUMAI PENTRU SCOPUL ÎN CARE AU FOST COLECTATE ȘI STOCĂM DATELE NUMAI ATÂT CÂT ESTE NECESAR PENTRU ACEL SCOP.

ACCESUL LA DATELE PERSONALE ESTE AUTORIZAT DOAR PENTRU PERSONALUL OPERATORULUI ȘI AL AUTORITĂȚILOR, IAR ACEȘTIA DEȚIN AUTORIZAȚIA NECESARĂ ȘI NEVOIA CLAR DEFINITĂ PENTRU UTILIZAREA DATELOR.

PASTRĂM INFORMAȚIILE CLIENTULUI PENTRU A NE CONFORMA OBLIGAȚIILOR NOASTRE LEGALE SAU PENTRU ORICARE DIN SCOPURILE MENȚIONATE MAI SUS.

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

DATELE PERSONALE NU VOR FI DIVULGATE PERSOANELOR TERȚE, CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR ÎN CARE DIVULGAREA ESTE NECESARĂ PENTRU A PUTEA OFERI SERVICIILE NOASTRE.

SECURITATEA PROCESĂRII ȘI RESPONSABILITATE

VOM PROCESA DATELE ÎN MOD SIGUR, VOM APLICA ȘI MENȚINE MĂSURI TEHNICE ADECVATE PENTRU A PROTEJA DATELE PERSONALE ÎMPOTRIVA DISTRUGERII SAU PIERDERII ACCIDENTALE SAU ILEGALE, ALTERARE, DIVULGARE SAU ACCES NEAUTORIZAT, IN MOD SPECIAL ATUNCI CÂND PROCESAREA PRESUPUNE TRANSMITEREA DATELOR PRINTR-O REȚEA, CÂT ȘI ÎMPOTRIVA ORICAREI ALTE FORME DE PROCESARE ILEGALĂ.

SOCIETATEA ESTE RESPONSABILĂ ȘI VA FI CAPABILĂ SĂ DEMONSTREZE ÎN ORICE MOMENT CONFORMITATEA CU GDPR, CÂT ȘI CU PRINCIPIILE STABILITE IN ACEST DOCUMENT ȘI, ACOLO UNDE ESTE NECESAR VA PUNE INFORMAȚIILE LA DISPOZIȚIA AUTORITAȚILOR DE SUPRAVEGHERE.

PLANGERI

AVEȚI DREPTUL SA NE SOLICITAȚI INFORMAȚII ȘI SĂ ADRESAȚI EVENTUALE PLÂNGERI LEGATE DE PROCESAREA DATELOR VOASTRE PERSONALE. TOATE ÎNTREBĂRILE ȘI PLÂNGERILE VOR FI PRELUCRATE DE CĂTRE NOI, ÎN TIMP UTIL ȘI ÎN CONCORDANȚA CU PROCEDURILE INTERNE, IAR ÎN TERMEN DE MAXIM O LUNA, VEȚI PRIMI RĂSPUNS.

CONFORM ART.12 ALIN 5 DIN GDPR: “ÎN CAZUL ÎN CARE CERERILE DIN PARTEA UNEI PERSOANE VIZATE SUNT ÎN MOD VĂDIT NEFONDATE SAU EXCESIVE, ÎN SPECIAL DIN CAUZA CARACTERULUI LOR REPETITIV, OPERATORUL POATE:

A) FIE SĂ PERCEAPĂ O TAXĂ REZONABILĂ ȚINÂND CONT DE COSTURILE ADMINISTRATIVE PENTRU FURNIZAREA INFORMAȚIILOR SAU A COMUNICĂRII SAU PENTRU LUAREA MASURILOR SOLICITATE;

B) FIE SA REFUZE SĂ DEA CURS CERERII.”

ÎN CAZUL IMPROBABIL IN CARE ANGAJAȚII/COLABORATORII/BENEFICIARII AU SUFERIT DAUNE DIN CAUZA INCĂLCĂRII DREPTURILOR, CONFORM POLITICII DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE ȘI societatea NU A TRATAT PLÂNGEREA ÎN MOD CORESPUNZĂTOR, ACEȘTIA AU POSIBILITATEA DE A TRIMITE O PLÂNGERE AUTORITAȚII SUPERIOARE. TOTODATĂ, OPERATORUL ARE OBLIGAȚIA DE A NOTIFICA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE, ÎN TERMEN DE MAXIM 72 ORE, DE LA MOMENTUL INCĂLCĂRII SECURITAȚII DATELOR CU CARATER PERSONAL.

FURNIZARILE DE INFORMAȚII SAU PLÂNGERILE POT FI TRIMISE PRIN EMAIL: office@visionclean.ro SAU PRIN POȘTĂ LA ADRESA: STR. SLT. DIMA CRISTESCU, NR. 3B, SECTOR 2.

DACA AVETI PROBLEME LEGATE DE O INFORMARE SAU SOLUTIONAREA UNEI PLANGERI, CARE NU PAR A PUTEA FI REZOLVATE PRIN E-MAIL SAU CU PERSOANA CU CARE DISCUTATI, PUTETI LUA LEGATURA PENTRU O CONCILIERE INTERNA GRATUITĂ CU DNA. LAURA ACHIM , EMAIL: office@visionclean.ro

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

ACEASTĂ POLITICĂ POATE FI ACTUALIZATĂ. INCURAJĂM ANGAJAȚII/COLABORATORII/BENEFICIARII SĂ VERIFICE PERIODIC, PENTRU A FI INFORMAȚI DESPRE ULTIMELE NOUTĂȚI IN CEEA CE PRIVEȘTE PRACTICILE NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE.


DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI SAU NELĂMURIRI ÎN LEGATURA CU ACEȘTI TERMENI DE CONFIDENȚIALITATE, NU EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI LA ADRESA DE EMAIL: office@visionclean.ro SAU PRIN POȘTĂ LA ADRESA: STR. SLT. DIMA CRISTESCU, NR. 3B, SECTOR 2.

OPERATORUL /SOCIETATEA

SC EXPERT CLEANING & CONSULTING SRL

Stergere Date Personale

Exporta Date Personale